Liisu – perkele, pelastaja vai ihan jotain muuta?

 In artikkelit

Mistä me oikein puhumme, kun me puhumme Liisusta eli Lahden keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelmasta? 

Liisu ei ole itsetarkoitus vaan sen tehtävänä on palvella Lahden kaupungin strategiaa ja maankäytön muutoksia.

Lahden kaupungin strategiassa kohdassa A4 lukee, että ”edistämme kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta ja liikkumista”. Tämänkin kohdan strategiaa me valtuutetut olemme yhdessä päättäneet jo aiemmin.

Toiseksi, Lahden kaupungin keskustaan tulee isoja maankäytön muutoksia Harjula-Lotilan alakoulukampuksen ja kaupunginsairaalan laajennuksen myötä. Niiden myötä tarvitaan myös uusia ratkaisuja liikenne- ja katusuunnitteluun, jotta kulkeminen olisi sujuvaa ja turvallista.

Mistä me oikein päätimme, kun hyväksyimme Liisun 14.12.2020 valtuuston kokouksessa?

Päätimme Lahden keskustavisiosta vuodelle 2030 ja sen osana periaatelinjauksesta, millainen keskustan liikenneverkko olisi tavoitevuonna 2030. Tähän kuului kolme periaatetta:

 • Muodostetaan keskustakehä
 • joukkoliikenteen vaihtopysäkit tulevat Aleksanterinkadun ja Vesijärvenkadun kulmaukseen (pohjois-etelä -suunnasta kulkevien bussien osalta) ja
 • kehän sisäpuoli on kävelypainotteinen.

Emme siis päättäneet katukohtaisista suunnitelmista tai kaavamuutoksista vaan niiden vuoro on nyt periaatelinjauksen jälkeen. Katukohtaisia suunnitelmia laadittaessa prosessiin otetaan mukaan keskustan asukkaat, yrittäjät ja ylipäänsä keskustan toimijat.

Liisu on herättänyt paljon kysymyksiä, kritiikkiä ja huolenaiheita. Niiden pohjalta kaupunginhallitus muotoili kokouksessaan 30.11. jatkoprosessia varten kahdeksan tarkennusta. Näissä otetaan huomioon myös omat huolenaiheeni, joita minulla on aiemmin ollut Liisun suhteen. Nämä tarkennukset ovat hyvin tarkat, kuten tästä alta näkyy:

Keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelma 2030 jatkovalmistelun
periaatteet

 • Tarkemmassa suunnittelussa huomioidaan joulukuussa 2020 avattavan eteläisen kehätien vaikutukset liikennemääriin. Kehätien vaikutukset arvioidaan elokuuhun 2021 mennessä. Arvioinnin tulokset ja sen mahdolliset vaikutukset suunnitelmiin tuodaan lautakunnan ja kaupunginhallituksen tietoon.
 • Elinkeinoelämän eri toimijoilta pyydetään lausunnot keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelmasta kevään 2021 aikana. Näin varmistetaan mahdollisimman positiiviset, pitkäkestoiset vaikutukset Lahden seudun sekä keskustan elinkeinoelämään, yritystoimintaan
  ja elinvoimaan. Kuultavia tahoja ovat muun muassa Lahden seudun elinkeinoelämän järjestöt, keskustan yrittäjät, kiinteistöjen omistajat sekä kaupunkikeskustojen kehittämiseen osallistuvat investoijat Lahdessa ja sen ulkopuolella. Tarkemmassa suunnittelussa tehdään täsmällisemmät, kohdekohtaiset yritysvaikutusten arvioinnit. Jokaisen kadun osalta kunkin kadun yrittäjät ovat mukana suunnittelussa.
 • Loviisankadun risteysalueen tarkempi suunnittelu keskustan kehän osana tarkentuu suunnittelun edetessä siten, että siitä muodostuu toimiva ja liikennettä sujuvasti ja luontevasti kehälle ohjaava etelästä päin tultaessa sekä molempiin suuntiin liikkuessa.
 • Vuoksenkadun ratkaisu toteutetaan siten, että se on turvallinen koululaisille ja häiritsee mahdollisimman vähän asutusta.
 • Vesijärvenkadulle suunnitellun bussien vaihtopysäkkiratkaisun toteuttamisesta tehdään kevyillä ratkaisuilla toteutettava kokeilu sen jälkeen, kun henkilöautoliikenteelle on käytettävissä vaihtoehtoinen reitti.
 • Pysäköintilaitokset ovat osa keskustan visiota ja liikenteen ratkaisuja. Keskustan kehällä tai kehän sisällä toteutetaan tarvittava määrä pysäköintilaitoksia, jotka ohjaavat liikenteen
  kokonaissuunnittelun kehittämistä ja varmistavat osaltaan keskustaalueen saavutettavuuden. Pysäköintilaitosvisio tuodaan päätettäväksi kaupunginhallitukseen. Suunnitelmat yksittäisistä
  pysäköintilaitoksista tuodaan erikseen lautakunnan päätettäväksi.
 • Keskustan saavutettavuutta henkilöautoilla ei heikennetä.
 • Keskustan liikennesuunnittelun seuraavassa vaiheessa aloitetaan tarkempi kohdekohtainen suunnittelu. Tässä yhteydessä päivitetään katukohtaiset suunnitelmat keskustan kehän sisäpuolella. Suunnitelmat kuvataan kaavoitus- ja katusuunnitelmaprosesseissa
  noudattaen vakiintuneita nähtävilläolo- ja osallistamiskäytäntöjä yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Kaikki suunnitelmat tuodaan erikseen ja vaiheittain asiaankuuluvien
  päätöselinten käsiteltäväksi.

Liisun hylkäämisen kannalla oli 14.12. kokouksessamme 19 valtuutettua – me loput 40 äänestimme sen etenemisen puolesta.

Helena Salakka

Ps. Tämä oli erittäin tylsä kirjoitus Liisusta. Tässä Liisusta ei maalattu keskustan pelastajaa eikä perkelettä. Tässä yritettiin vain ”lyhyesti” käydä läpi, mikä Liisu ylipäänsä on.

 

Recent Posts

Leave a Comment