Sitrakin uskoo joukkoistamiseen!

 In artikkelit

Joukkoistaminen on päivän sana. Kai olen höyrynnyt siitä jo tarpeeksi?

Sain tänään sähköpostilootaani tiedotteen, jossa kerrottiin, että Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra valmistelee tulevaa kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutustaan uudella tavalla. Lainaan tässä heidän tiedotettaan:

Koulutusta valmistelemaan on koottu Kestävä talous -foorumi, jonka noin kolmekymmentä osallistujaa edustavat talousasiantuntijoita laajasti yhteiskunnan eri alueilta.

Lisäksi Sitra kannustaa suomalaisia keskustelemaan kestävästä taloudesta verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Foorumi synnyttää tärkeän osan kestävän talouspolitiikan koulutuksen sisällöstä. Joukkoistamisella tarkoitetaan hajautettua ongelmanratkaisu- ja tuotantomallia, jossa hyödynnetään yhteisön tietotaitoa.

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen hupeneminen, väestön vanheneminen, eriarvoistuminen ja globaali talouskriisi vaativat uutta talousajattelua. Koska talouden ja yhteiskunnan ongelmat ovat monimutkaisia ja ylittävät perinteiset sektorirajat, myös ratkaisuja pitää hakea yhdessä. Kestävä talous -foorumissa talousasiantuntijoita yrityksistä, politiikasta, yliopistomaailmasta, järjestöistä ja mediasta tuodaan yhteen.

”Joukkoistamalla saamme monipuolista tietoa talouden ilmiöistä. Myös tavallisten suomalaisten kuuleminen on tässä tärkeää. Tällä tavalla saamme kurssien suunnitteluun asiakasnäkökulman, eli tarjoamamme koulutus vastaa tarvetta parhaalla mahdollisella tavalla”, sanoo johtava asiantuntija Eeva Hellström.

Kestävä talous -foorumi käynnistyi lokakuun alussa. Sen tavoitteena on luoda raamit kestävälle talouspolitiikalle Suomessa. Lähtökohta kestävälle taloudelle on hyvinvoinnin ja talouskasvun kytkeminen irti luonnonvarojen kulutuksesta ja päästövaikutuksista.

”Talouden kääntäminen ympäristön kannalta kestävälle pohjalle vaatii hyvin kunnianhimoista ja laaja-alaista poliittista ohjausta. Se tulee muuttamaan voimakkaasti talouden rakennetta ja toimintaa. Vaikka kestävän talouden visio on reunaehtoja lukuun ottamatta vielä sumuinen, se on mahdollinen”, kommentoi foorumiin osallistuva WWF Suomen ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.

Kestävän talouden foorumin työ jatkuu ensi vuoden helmikuuhun asti. Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus puolestaan alkaa keväällä 2013. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Aalto Executive Education Oy:n kanssa.

Sitra on järjestänyt talouspolitiikkakursseja vuosina 1977 – 2005. Kovan kysynnän vuoksi Sitra aloittaa kurssien järjestämisen uudestaan, mutta kurssin sisältö ja menetelmät uudistetaan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Osallistujien blogeja voit lukea osoitteessa www.sitra.fi/kestava-talous. Keskustelua kestävästä taloudesta käydään Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/kestavatalous ja Twitterissä #kestävätalous.

Salakkaa ja pannaria feat. J pöyhönenParakkia pukkaa.